Wat is lasik ?
Lasik is de afkorting van laser in-situ keratomileusis waarmee bedoeld wordt dat er door een laserbehandeling op het hoornvlies een refractieve afwijking weggewerkt wordt. Het is een combinatie van microchirurgie en de meest geavanceerde excimerlasertechnologie.Deze techniek houdt in dat er een snelle en pijnloze behandeling is met een goed resultaat binnen de eerste dagen na de behandeling.

De video’s op deze pagina zijn afspeelbaar met Windows Media Player. Indien U problemen zou ondervinden bij het bekijken van de video’s dan raden we U eerst en vooral aan na te gaan of U over een voldoende recente versie van Windows Media Player beschikt. U kunt steeds de meest recente versie gratis downloaden op de site van Microsoft zelf om daar dan de keuze te maken naargelang het operating systeem waarmee Uw computer is uitgerust.

Wanneer laat ik me best behandelen en wanneer niet ?
Uitsluitsel hierover kan pas gegeven worden na een inleidend onderzoek en gesprek met de oogarts. Een belangrijke voorwaarde is dat het zicht reeds een periode stabiel gebleven is en dat u geen andere oogziekten aanwezig zijn.
Indien u beginnend last hebt van presbyopie kan er gekozen worden voor een systeem van monovisie. Dit houdt in dat er één oog gecorrigeerd zal worden om goed te zien voor dichtbij en één oog om goed te zien voor ver. Een andere mogelijkheid om presbyopie te corrigeren is het plaatsen van een accomodatieve implantlens.

Wat gebeurt er voor de lasikbehandeling ?
Na een gesprek met de oogarts wordt een afspraak gegeven voor de voorbereidende oogonderzoeken, alsook wordt eventueel de datum van de behandeling vastgezet.

Bij de voorbereidende metingen worden nagekeken :
  • de preciese refractieve afwijking
  • de afmeting van uw pupil
  • de lengte van uw oog
  • de kromming en dikte van uw hoornvlies
  • de aberrometrie en topografie
    Bekijk de video, kies in functie van uw internetverbinding: Trage connectie of Breedband verbinding
  • de voorste oogkamerhoek
  • de endotheelceltelling van uw hoornvlies
  • de binnenkant van uw oog
Met behulp van al deze gegevens kan de oogarts uitrekenen wat er precies gecorrigeerd moet worden met de laser.

Een deel van deze metingen vereisen een gedilateerde pupil, dit wil zeggen dat er tijdens deze voorbereidende metingen een aantal keer druppeltjes in uw ogen zullen gedruppeld worden die uw pupillen verwijden en uw vermogen tot accomoderen verminderen. Hierdoor gaat u grote pupillen hebben en uw zicht voor dichtbij kan verminderen maar ook in de verte, echter in mindere mate dan voor dicht meestal. Deze druppels blijven enkele uren tot een dag werken. Door deze bijwerkingen vragen we dat iedere patiënt bij de voorbereidende metingen een chauffeur voorziet zodat hij zelf niet hoeft te rijden.

Na deze metingen wordt alles over de laserbehandeling nog eens overlopen en krijgt u een voorschrift mee met de medicatie die de genezing bespoedigt te starten dezelfde dag na de behandeling en een ontsmettende oogdruppel die 3 dagen voor de behandeling moet gestart worden.

Wat gebeurt er op de dag van de behandeling ?

Bij aankomst in het lasercentrum wordt u begeleidt en wordt de voorbereiding gestart.
Na een halfuurtje wordt met de effectieve laserbehandeling begonnen.

Eerst wordt er met een microkeratoom een flinterdun flapje gesneden in het hoornvlies.

Bekijk de video, kies in functie van uw internetverbinding: Trage connectie of Breedband verbinding

Dan wordt het flapje omgeklapt.

Bekijk de video, kies in functie van uw internetverbinding: Trage connectie of Breedband verbinding

Nu kan de laser ingeschakeld worden. De excimerlaser produceert een ultraviolette (UV) straal. Bij elke straal wordt een wel bepaald stukje hoornvlies verwijderd, per lasershot wordt er 0.25 micron verwijderd. Deze laser is zo precies dat hij zelfs in een haartje uw naam zou kunnen schrijven. Door de in de computer ingebrachte berekeningen weet de oogarts precies hoe lang en waar hij de laser moet richten.

Bekijk de video, kies in functie van uw internetverbinding: Trage connectie of Breedband verbinding

Tenslotte wordt het flapje op zijn oorspronkelijke plaats teruggeklapt.

Bekijk de video, kies in functie van uw internetverbinding: Trage connectie of Breedband verbinding

Het flapje wordt verder gefixeerd zonder gebruik te maken van draadjes.

Bekijk de video, kies in functie van uw internetverbinding: Trage connectie of Breedband verbinding

Na de behandeling ervaart u geen pijn wel kan er gedurende de eerste uren het gevoel van zand en branderigheid in de ogen ontstaan. U krijgt een bril die u de eerste paar weken tijdens het slapen nog moet dragen. Het is vanzelfsprekend dat u onmiddelliljk na de laserbehandeling zelf niet meer in staat zult zijn om een wagen te besturen.


Wat gebeurt er na de lasikbehandeling ?
Vermijd om in uw ogen te wrijven en bescherm uw ogen tegen stoten.

U start de dag van de behandeling zelf nog het indruppelen. U hebt bij het verlaten van het lasercentrum een eerste controleafspraak meegekregen, dan wordt u meegedeeld hoelang u nog zult moeten druppelen. De dag na behandeling bent u al terug in staat om een wagen te besturen. U bent slechts 2 dagen werkonbekwaam.

Gedurende de eerste uren en dagen zult u uw zicht zien verbeteren, een stabiel zicht verkrijgt u na enkele dagen tot een paar maand na de behandeling. Soms is een bijkomende laserzitting nodig maar dit is slechts in de minderheid van de gevallen zo.

Mogelijke problemen
De eerste dagen kan u last krijgen van droge ogen, branderige ogen, wazig zicht en halo's.

Er is altijd een klein risico op infecties en ontstekingen, de druppeltjes beperken echter zeer sterk dit risico.

Film over een lasik operatie

hierboven een animatiefilmpje van een lasik operatie in drie delen (klik op de foto's)
oogziekten oogheelkunde lasik katarakt ophtalmoloog oogarts oog ogen genezing Kortrijk Groeninghe klesie

Top © lasik.be  design: klesie Top